Android iOs PC TOP >>>
>Chúa công Menu
Character
Hào kiệt tụ hội
Character
Character

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ > Tin tức - Sự kiện

Giới thiệu phụ bản

 

Phụ bản chính là hoạt động chủ yếu của trò chơi,tin tưởng chư vị Chủ công muốn biết nhiều hơn.

Phụ bản tổng cộng có ba loại: phụ bản phổ thông, phụ bản tinh anh, phụ bản hằng ngày.

 

Phụ bản phổ thông

Thông qua phụ bản được đánh giá saotheo điều kiện:

+ 1 sao: >1 võ tướng tử vong

+ 2 sao: 1 võ tướng tử vong

+ 3 sao: không võ tướng tử vong

 

Phụ bản tinh anh

Thông qua phụ bản được đánh giá sao theo điều kiện:

+ 1 sao: thắng trận.

+ 2 sao: thắng trận trong vòng 5 hiệp.

+ 3 sao: võ tướng tử vọng  < 3 người.

Mỗi chương có 4 ải, tổng cộng 12 sao, đạt đủ 12 sao có thể nhận được bảo rương. Vượt ải đạt 3 sao lần đầu có thể thu được phần thưởng ải.

 

Phụ bản hàng ngày

 

Phụ bản ngày bao gồm 7 phụ bản: Bạc, Kinh nghiệm thư, Tiến giai châu, Trang bị tinh luyện ngọc, Bảo vật tiến giai ngọc, Kinh nghiệm phối sức, Phối sức tinh luyện ngọc.

Mỗi phụ bản đều có hạn chế điều kiện, đạt đủ điền kiện mới có thể khiêu chiến. Mỗi phụ bản hàng ngày có thể khiêu chiến 2 lần, phụ bản đã vượt qua có thể càn quét.

Tin liên quan