Android iOs PC TOP >>>
>Chúa công Menu
Character
Hào kiệt tụ hội
Character
Character

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ > Tin tức - Sự kiện

Luyện Binh

 

Tham gia luyện binh sẽ thu được lượng đáng kể Exp chủ tướng, đồng thời có thể thu được Phối sức, Exp phối sức, Bạc…

Vượt qua chương 4 phụ bản chính sẽ mở Luyện binh.

Tiến vào luyện binh sẽ phải vượt qua 11 cửa ải, đánh bại boss cuối sẽ được mở bảo rương thần bí.

Muốn tiến vào các cửa cao hơn, sẽ cần vượt qua cửa trước đó và cấp độ chủ tướng đạt nhất định.

 

 

Tiêu diệt địch sẽ cần tiêu hao điểm Nại lực.

Lưu ý: sau mỗi vòng lượng Exp chủ tướng nhận được sẽ tăng thêm đáng kể, nếu bỏ dở, thoát khỏi luyện binh (có thẻ do hết nại lực…) exp sẽ giảm về như vòng đầu tiên.

Tin liên quan